Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunțuri

Raport vaccinare

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, la data de 31.10.2021 rata generală de vaccinare a angajaților de la Școala Gimnazială „Prof. Dr. Ion Anghel” Luciu este de 27% din totalul de 26 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este 0%.

CONCURS PENTRU POSTUL DE  ŞOFER MICROBUZ SCOLAR   (1 normă)

Şcoala  Gimnazială  ,,Prof.Dr.Ion Anghel ,,Luciu

Comuna Luciu Judetul Buzău

Nr. 762  din 21.09.2016

 

 

CONCURS PENTRU POSTUL DE  ŞOFER MICROBUZ SCOLAR   (1 normă)

 

Şcoala  Gimnazială  ,,Prof.Dr.Ion Anghel ,,Luciu, organizează concurs de ocupare a postului de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport preşcolari şi elevi) – 1 normă.

Concursul va avea loc dupa cum urmează :

– Selectia dosarelor 7.10.2016

– 13.10.2016, proba scrisă ora 9,00

– 13.10.2016, proba practica ora 12,00-

13 .10.2016  interviul  ora 14.30   .

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă

Proba practica

Interviu

 

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 5.10.2016  , ora 15,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • cetăţean român, cu domiciliul în România;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox permis de conducere categoria „D” ;
 • copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
 • fisa medicală;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă/ din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer /revisal
 • recomandare de la ultimul loc de munca , vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.

   BIBLIOGRAFIE : Legea 477/2004 privind Codul de condiuta a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

– Regulamentul  cadru privind organizarea transportului scolar  8825/4.11.2014 Microbuzului scolar

                                                        Director,

                                                 Prof .Dragu Alexandrina

 

 

 

FISA POSTULUI  ŞOFER

Postul: ŞOFER

Compartimentul: Personal nedidactic

CERINTE:

 • scoala de conducatori auto categoria: D;
 • atestatsoferprofesionist transport persoane;
 • faracazierjudiciar;
 • faraantecedenterutiere grave (penal sau cu permissuspendat);
 • cunostinteminime de mecanica auto;

PROGRAM :

 • ORA 7,15 aduce elevii de la cl. 0-IV la Liceul Tehnologic Dărmăneşti, de la Dărmăneasca;
 • ORA 7,25 aduce elevii de la cl. 0-IV la Liceul Tehnologic Dărmăneşti, de la Păgubeni ;
 • ORA 7,35 aduce elevii de la cl. 0-IV la Liceul Tehnologic Dărmăneşti, de la Dărmăneasca + Păgubeni;
 • ORA 8,00 aduce preşcolarii la Grădiniţa Nr.1 Dărmăneşti din Joseni, Dărmăneasca . . . . .
 • ORA 12,00  duce preşcolarii şi elevii care au terminat programul la Dărmăneasca;
 • ORA 12,15 duce preşcolarii şi elevii care au terminat programul la Păgubeni;
 • ORA 12,25  aduce elevii claseleor V-VIII de la Păgubeni şi Dărmăneasca;
 • ORA 18,30 duce elevii la domiciliu.

Programul poate suferi modificări în funcţie de orarul elevilor.

RELATII IERARHICE:

 • estesubordonat: directorului, directorului  adjunct;
 • nu are angajati in subordine

OBLIGATII:

 • esteobligatsa se prezinte la serviciu la orafixata in program, odihnit, in tinutacorespunzatoaresisarespecteprogramulstabilit;
 • participa la pregatireaprogramuluisi la instructajele NTS si PSI;
 • vacunoastesivarespectaprevederilelegale cu privire la circulatiapedrumurilepublice, in trafic intern si international de marfuri;
 • pastreazacertificatul de inmatriculare, licenta de executiesicopialicentei de transport, precumsiactelemasinii in conditiicorespunzatoare, le prezinta la cerereorganelor de control;
 • nuparasestelocul de muncadecat in cazurideosebitesinumai cu aprobareasefului de birou;
 • nuva conduce autovehicululobositsau sub influentaalcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduccapacitatea de conducere;
 • soferulvarespecta cu stricteteintinerariulsiinstructiunileprimite de la sef;
 • soferului ii esteinterzissavorbeasca in numelefirmei cu orice client al acesteiafaraavizulprealabil al sefuluicoordonator;
 • se comportacivilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superioriiierarhicisiorganele de control;
 • atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verificastareatehnica a autovehicului, inclusivanvelopele. – nupleaca in cursadacaconstatadefectiuni / nereguli ale autovehicululuisianuntaimediatsuperiorulpentru a se remediadefectiunile;
 • la sosirea din cursapredasefului direct Foaia de Parcurscompletatacorespunzator, insotita de diagrameletahograf;
 • la parcareaautovehicululuisoferulvaluatoatemasurilepentruasigurareamasinii,
 • comunicaimediatsefului direct telefonicsauprinorice alt mijlocoriceeveniment de circulatie in care esteimplicat;
 • soferulva duce la indeplinireoricealtedispozitiiprimite de la sef.

RESPONSABILITATI:

Soferul raspunde personal de:

 • integritateaautovehicululuipe care il are in primire;
 • intretinereaautovehiculului, ceeacepresupune:
 • exploatareaautovehiculului in conformitate cu instructiunileprevazute in carteatehnica a acestuia;
 • soferulvaraspunde in fatalegiipentrupagubelecauzateinstituţiei din vinasasivaaveacontractul de muncadesfacutpotrivit art 130 literai) din CodulMuncii.

BIBLIOGRAFIE :

 • codul rutier completat si actualizat la data concursului;
 • conduită preventivă în circulaţia rutieră;
 • măsuri de prim ajutor în caz de accidente;
 • timpii de conducere si odihnă;
 • reguli de transport în traficul naţional si internaţional de personae.

CLAUZE SPECIALE:

Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 2 exemplare, cate un original la fiecare parte.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Secretariat  – tel 0234356646

Director, Prof Asandei Maria

 

 

Comisie Concurs Directori

 

 PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ