logo
Cauta:

 

AN ȘCOLAR 2019-2020

 

STAT DE FUNCȚII PE LUNA MARTIE 2019

ORGANIGRAMĂ

REGULAMENT INTERN

PLAN MANAGERIAL 2019-2020

AN ȘCOLAR 2018-2019

 

STAT DE FUNCȚII PE LUNA MARTIE 2019

PDI revizuit 2018-2021

PLAN OPERAȚIONAL 2018-2019

PLAN MANAGERIAL 2018-2019

ROFUI Scoala Luciu 2018-2019

REGULAMENT INTERN 2018-2019

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ANUL 2018-2019

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

 

 

AN ȘCOLAR 2017-2018

PROCEDURĂ PROTECȚIE DATE

STAT DE FUNCȚII PE LUNA MARTIE 2018

STAT DE FUNCȚII PE LUNA IANUARIE 2018

STAT DE FUNCȚII PE LUNA SEPTEMBRIE 2017

PDI 2017-2021

PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018

PLAN MANAGERIAL 2017-2018

RAEI 2017-2018

ROFUI Scoala Luciu 2017-2018

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  SEMESTRUL I 2017-2018

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

PLAN DE DEZVOLTARE 2017-2021 ȘI PLAN OPERAȚIONAL

 

 

 

 

AN ȘCOLAR 2016-2017

Şcoala  Gimnazială  ,,Prof.Dr.Ion Anghel ,,Luciu

Comuna Luciu Judetul Buzău

Nr. 762  din 21.09.2016

 

 

CONCURS PENTRU POSTUL DE  ŞOFER MICROBUZ SCOLAR   (1 normă)

 

            Şcoala  Gimnazială  ,,Prof.Dr.Ion Anghel ,,Luciu, organizează concurs de ocupare a postului de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport preşcolari şi elevi) - 1 normă.

Concursul va avea loc dupa cum urmează :

- Selectia dosarelor 7.10.2016

- 13.10.2016, proba scrisă ora 9,00

- 13.10.2016, proba practica ora 12,00-

  13 .10.2016  interviul  ora 14.30   .

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

       Proba scrisă

       Proba practica  

       Interviu 

 

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 5.10.2016  , ora 15,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :

• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);

• cerere pentru participare la concurs;

• cetăţean român, cu domiciliul în România;

• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;

• copie xerox permis de conducere categoria „D" ;

• copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;

• fisa medicală;

• cazier judiciar;

• adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă/ din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer /revisal

• recomandare de la ultimul loc de munca , vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.

   BIBLIOGRAFIE : Legea 477/2004 privind Codul de condiuta a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

- Regulamentul  cadru privind organizarea transportului scolar  8825/4.11.2014 Microbuzului scolar

                                                        Director,

                                                 Prof .Dragu Alexandrina

 

 

 

FISA POSTULUI  ŞOFER

Postul: ŞOFER

Compartimentul: Personal nedidactic 

CERINTE:

·         scoala de conducatori auto categoria: D;

·         atestat sofer profesionist transport persoane;

·         fara cazier judiciar;

·         fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);

·         cunostinte minime de mecanica auto;

PROGRAM :

● ORA 7,40 aduce elevii de la cl. 0-IV la Şcoala Gimnazială ,,Prof.Dr.Ion Anghel" Luciu;

ORA 11,45  elevii care au terminat programul la Caragele;

ORA 12,45  elevii care au terminat programul la  Caragele;

ORA 11,15  aduce elevii claseleor V-VIII de la Caragele la Şcoala Gimnazială ,,Prof.Dr.Ion Anghel" Luciu;

ORA 17,45  duce elevii la domiciliu.

Programul poate suferi modificări în funcţie de orarul elevilor.

RELATII IERARHICE:

·         este subordonat:  directorului;

·         nu are angajati in subordine

OBLIGATII:

·         este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;

·         participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;

·         va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;

·         pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;

·         nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou;

·         nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;

·         soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la sef;

·         soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator;

·         se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;

·         atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. - nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si  anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

·         la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator, insotita de diagramele tahograf;

·         la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii,

·         comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

·         soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la sef.

RESPONSABILITATI:

Soferul raspunde personal de:

·         integritatea autovehiculului pe care il are in primire;

·         intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune:

·         exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;

·         soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate instituţiei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii.

  BIBLIOGRAFIE :

• codul rutier completat si actualizat la data concursului;

• conduită preventivă în circulaţia rutieră;

• măsuri de prim ajutor în caz de accidente;

• timpii de conducere si odihnă;

• reguli de transport în traficul naţional si internaţional de personae.

CLAUZE SPECIALE:

Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 2 exemplare, cate un original la fiecare parte.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Secretariat  - tel 0238539328

                                                                           Director, Prof. Dragu Alexandrina

 

  

Comisie Concurs Directori

hotarare_CA.pdf

 PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

PDI_2016.pdf