logo
Cauta:

An școlar 2019-2020

Componența Consiliului de Administrație 

 

Ordinul MECS nr. 4621/2015 - modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014