logo
Cauta:

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

AN ȘCOLAR 2018-2019

 

DRAGU ALEXANDRINA - președinte

 

VLAD DANIELA - profesor de învățământ primar

STAMATE ANGELICA - profesor

CRISTEA GEORGICA - reprezentant Consiliul reprezentativ al părinților

TUDOR GEORGIANA  - reprezentant Consiliul reprezentativ al părinților  

COSTACHE AUREL - reprezentant Consiliul local Luciu

DUMITRAȘCU PETRE - observator sindicat FSLI

 

 

 

TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 
 
 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

 

 AN ȘCOLAR 2018-2019

 

 

DRAGU ALEXANDRINA - președinte

VLAD DANIELA - reprezentant al Consiliului profesoral

PETROIU VIORICA - reprezentant Consiliu profesoral

CRISTEA GEORGICA - reprezentant Consiliul reprezentativ al părinților

STRATONE MIHAELA - reprezentant Consiliul reprezentativ al părinților  

COSTACHE AUREL - reprezentant Consiliul local Luciu

ANDREI LUCREȚIA - reprezentant al Instituției Primarului

 

 

 
 
 
 
Consiliul de Administrație
AN ȘCOLAR 2017-2018
 
Purtător de cuvânt al instituției: Vlad Daniela
OMEN nr. 4619 din 22.09.2014 aprobă Metodologia cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al învățământului preuniversitar; 
Tematica ședințelor Consiliului de Administrație 2017-2018;
Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2017-2018;
Responsabilitățile membrilor CA;
 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Prof. Dr. Ion Anghel "- 2017-2018
1. Dragu Alexandrina - regizor
2. Petroiu Viorica - cadru didactic (învățătoare)
3. Vlad Daniela - cadru didactic (profesor)
4. Rizea Lambia - reprezentantul Primarului
5. Andrei Florentin - reprezentantul Consiliului Local
6.Cristea Georgică - reprezentantul părinților V-VIII
7. Stat Cristina - reprezentantul părinților I-IV
8. Dumitrașcu Petre - liderul sindicatului