logo
Cauta:

 

ANUNȚ CONCURS ÎNGRIJITOR

 

LEGISLATIE

„EDUCAȚIA NE UNEȘTE”

Imagini

Dezbatere profesori, părinți, comunitatea locală

Raport profesori, părinți, comunitatea locală

Listă prezență profesori, părinți, comunitatea locală

Pagina 1; Pagina 2, Pagina 3, Pagina 4, Pagina 5

Imagini

Transparența veniturilor salariale Martie 2019

Transparența veniturilor salariale Septembrie 2018 

Structura anulșcolar 2018-2019

Planurile de învățământ, programele școlare în vigoare

Mobilitateaversonalului didactic 2018-2019

Simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei VIII-a  2018

Procedură audio-video

Regulamentul Olimpiada Satelor din România

 

Legea Educației Naționale

Dezbatere publică: proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011  

Procedura privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv

Metodologia și calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar în anul școlar 2016-2017

OMECS nr.5287 / 23.09.2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobat prin OMEN nr.4802 / 20.10.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr.739 / 02.10.2015, partea I;

ORDIN MECS nr.5232 / 14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar

OMECS nr. 5231 / 14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România

OMECȘ nr. 5128 / 02.09.2015 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadrele didactice care au participat la strategiile de formare din cadrul unor programe speciale

OMECS nr. 5082 / 31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

OMECȘ nr. 5081 / 31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei VIII-a în anul școlar 2015-2016

Ordin MECȘ nr. 5079 / 31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016

OMECS nr. 4652/30.07.2015 privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2015 și la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015

OMECȘ nr. 4656/30.07.2015 pentru modificarea OMECȘ nr. 4074/29.05.2015 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2015

OMECȘ nr. 4623/27.07.2015 privind acreditarea programelor de formare continuă

OMECȘ nr. 4535/14.07.2015 pentru modificarea OMECȘ nr. 4074/29.05.2015 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2015

ORDIN MECS nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016

Ordin nr. 4273/24.06.2015 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 4074/29.05.2015 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2015

OMECS nr. 3678/8.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

OMECS nr. 3631/03.04.2015 privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu pentru anul școlar 2015-2016, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite

ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

Ordin nr. 4893 / 10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradului de notorietate a personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 ORDIN nr. 5003 / 02.12.2014 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasele a III-a și IV-a

Ordin nr. 5108/2014 pentru modificarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4895/2014