Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strategia de dezvoltare a organizației

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAȚIEI 

5.1. VIZIUNEA

            Pornind de la constatarea că omenirea se află într-o perioadă de radicală schimbare, considerăm că este momentul să adaptăm demersul instructiv-educativ astfel încât să oferim elevilor noștri o educație adecvată care să le permită un început bun în competiția numită viață, o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere.

MISIUNEA

            În concordanță cu viziunea noastră și cu principiul că progresul poate fi obținut doar prin performanță, dorim să oferim elevilor noștri egalități de formare și dezvoltare a personalității lor, pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor potențial astfel încât să obțină performanța necesară progresului personal. De aceea, prioritatea pentru școala noastră este asigurarea calității serviciilor educaționale, având în vedere atingerea standardelor de performanță europene. Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locală să dezvoltăm un mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale ca persoană și personalitate.

5.2. STRATEGIA TINTE 2017-2021

            Țintele strategice pentru dezvoltarea instituțională a școlii noastre în următoarele patru ani reprezintă soluții propuse pentru soluționarea optimă a problemelor identificate în mod prioritar pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuală și metodică, sunt prezentate în continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată și strategiile strategice asociate. Formularea problemelor pornește de la sinteza contextului favorabil și evidențiază potențialul impact al punctelor slabe și al amenințărilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate.

Problema identifica:

  1. Societate și sistem educațional în continuă schimbare.Motivarea și adaptarea personalului școlii.
  2. Absența, abandonul, motivația pentru studiu și cariera.
  3. Formalismul în metodele și tehnicile de predare – învățare și evaluare.
  4. Coerența și prioritățile relațiilor de parteneriat și a proiectelor de cooperare europeană.
  5. Diminuarea resurselor de finanțare, în contextul crizei mondiale.STRATEGIA STRATEGIEI

 

            La nivel strategic , caracterul problemelor care stau la baza formulării obiectivelor și complexitatea relațiilor dintre domeniile funcționale determină o abordare prin acțiuni complementare în cadrul celor patru strategii opționale de bază. Astfel, pentru diminuarea sau eliminarea problemelor menționate, au fost formulate următoarele obiective strategice:

Ț 1. Asigurarea calității proceselor de predare – învățare – evaluare în vederea dezvoltării unui cadru armonios al personalității elevilor, prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora

Ț 2. Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesită desfășurarea optime a activităților școlare și extrașcolare

Ț 3. Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei tehnico-materiale

Ț 4. Asigurarea calității serviciilor educaționale și îmbunătățirea standardelor de performanță a resurselor umane în scopul eficientizării activităților și a adecvării la nevoile exprimate de beneficiari

Ț 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea proiectelor și a unei parteneriate locale, naționale și europene